Årets hund 2019

Hvert år kåres "årets hund" i klubben, som hedres i påfølgende årsmøte og i medlemsbladet Gårdshunden. 

Nedenfor finner du reglement og informasjon om poengutregning.

 

UTSTILLING:

  • Konkurransen følger kalenderåret og er åpen for alle hunder som eies av klubbens medlemmer. 
  • Frist for innsending av resultater fra utlandet er 20.12.2019
  • Hundens 5 beste resultater, oppnådd på offisielle utstillinger i Norden, hvorav minst tre må være i Norge. 
  • Maks. 2 resultater fra andre land utenom Norge er tellende, og kun ett pr. land. 
  • Alternativt kan resultater fra internasjonale utstillinger utenom Norden føres på utenlandskvoten. 
  • Ved utenlandske utstillinger må resultat og dokumentasjon på antall deltakende hunder være sendt pr. e-post til post@dansksvenskgardshund.no. Resultat fra utlandet må inneholde fullstendig navn og registreringsnummer. Hvis ikke blir det ikke medberegnet på mestvinnerlisten. 
  • Poeng beregnes ut fra deltakende hunder i rasen, uavhengig av kjønn. (eksempelvis vil BIR få 5 poeng om det er registrert 10 resultater i Dogweb, mens ved 50 hunder vil samme plassering gi 12 poeng)

 

Forklaring/eksempel på utregning av poeng

 

 

 

 

AGILITY:

 

·         Eier og fører må være medlem av RDSG.

·         Kun individuelle resultater teller.

·         Reglene gjelder for offisielle stevner (agility og agility hopp), og de fem beste resultatene er tellende. Ved poenglikhet tas et sjette resultat med i beregningen.

·         Oppnådde resultater må dokumenteres ved ”printscreen” fra DogWeb og/eller ved kopi av kritikkskjema, som legges ved påmeldingen til konkurransen.

·         E-poster som inneholder påmelding til konkurransen må merkes: «Årets agilityhund» og må inneholde hundens reg. nr. og stamtavlenavn, samt de resultatene som skal telle i konkurransen. Vi ber om at resultater sendes inn fortløpende. E-postadresse: resultater.rdsg@gmail.com.

·         Frist for innsending: 31.12

 

PoPoengberegning, årets agilityhund:

 

Agilityutrening        
    Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Plassering 1 100 110 120
  2 90 100 110
  3 80 90 100
  4 70 80 90
  5 60 70 80
  6 50 60 70
  7 40 50 60
  8 30 40 50
  9 20 30 40
  10 10 20 30
         
         
Napp    20 30  
Feilfri   50 60 70
Tittel   40 50 60
Cert       80
Championat       150
Klubbmester under rasespesialen  30      
Kvalfisering til NM (finale)/landslag 70      
Nr 1 i finale 140      
Nr 2 i finale 120      
Nr 3 i finale 130      

 

·        

PPoengberegningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.

 

 

 

 RALLYLYDIGHET:

 

·         Eier og fører må være medlem av RDSG

·         Kun individuelle resultater teller.

·         Reglene gjelder for offisielle stevner og resultater fra klubbmesterskap på rasetreff for dansk/svensk gårdshund, og de fem beste resultatene er tellende. Ved poenglikhet tas et sjette resultat med i beregningen.

·         Oppnådde resultater må dokumenteres ved kopi av kritikkskjema som legges ved påmeldingen til konkurransen.

·         E-poster som inneholder påmelding til konkurransen må merkes: «Årets rallylydighetshund» og må inneholde hundens reg. nr. og stamtavlenavn, samt de resultatene som skal telle i konkurransen. Vi ber om at resultater sendes inn fortløpende. E-postadresse: resultater.rdsg@gmail.com.

·         Frist for innsending: 31.12

 

 

 

Poengberegning, årets rallylydighetshund:

                        Utregning rally

 

Klasse 1: summen/200 x 1,00

Klasse 2: summen/200 x 1,05

Klasse 3: summen/200 x 1,10

Elite:       summen/200 x 1,15

 

 

2 poeng for klubbmester

3 poeng for cert.

3 poeng for å kvalifisere seg til NM finale.

5 poeng for tittel.

20 poeng for championat.

 

Pallen i NM:

Nr 1 : 10

Nr 2 :  7,5

Nr 3 :  5

 

 

 I klasse 1 og 2: Nr 1: 3 poeng

                          Nr 2:  2 poeng

                          Nr 3   1 poeng

 

I klasse 3 og elite. Nr 1: 4 poeng

                              Nr 2: 3 poeng

 

·         Dobbeltstevne teller som to stevner.

·         Poengberegningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.

·         

 

LYDIGHET:

 

·         Eier og fører må være medlem av RDSG

·         Kun individuelle resultater teller.

·         Reglene gjelder for offisielle stevner og resultater fra klubbmesterskap på rasetreff for dansk/svensk gårdshund, og de fem beste resultatene er tellende.

·         Ved poenglikhet vinner den med premiering i høyeste klasse.

·         Ved klasselikhet vinner den med høyeste premie i klassen.

·         Ved likhet i klasse og premiegrad tas et sjette resultat med i beregningen.

·         Oppnådde resultater må dokumenteres ved ”printscreen” fra DogWeb og/eller ved kopi av kritikkskjema, som legges ved påmeldingen til konkurransen.

·         E-poster som inneholder påmelding til konkurransen må merkes: «Årets lydighetshund» og må inneholde hundens reg. nr. og stamtavlenavn samt de resultatene som skal telle i konkurransen. Vi ber om at resultater sendes inn fortløpende. E-postadresse: resultater.rdsg@gmail.com.

·         Frist for innsending: 31.12

 

PoPoengberegning, årets lydighetshund:

 

 

 

  Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 FCI 3 Poeng
        288-320 12
      288-320 256,5- 287,5 11
      256,5 - 287,5 240 - 255,5 10
      240 -255,5 224 - 239,5 9
    180-200 224-239,5 208 - 223,5 8
  180 -200 160-179,5 208 - 223,5 192 - 207,5 7
  160-179,5 150 -159,5 192 - 207,5   6
  150 -159,5 140-149,5     5
  140- 149,5 120- 139,5     4
  120-139,5 100-119,5     3
  100 -119,5       2
  Startet og gjennomført       1
           
Tittel 5 10 15    
Championat     30    
Kllubbmester 2 2 2 2  
Nr 1 3 3 4 4  
Nr 2 2 2 3 3  
Nr 3 1 1 2 2  
Cert     10    

 

 

 

Tidligere resultater årets hund:

Årets utstillingshund 2016

Årets hund AG/LP/RL 2016

Årets hund AG/LP/RL/Utstilling 2017

Årets hund per april 2018

Årets hund per august 2018

Årets hund AG/LP/RL/Utstilling 2018

 

 

 

x2