Helseundersøkelse 2017

Helseundersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med veterinær Frode Lingaas og NKK. Den er en nettbasert anonym spørreundersøkelse. Resultatene av helseundersøkelsen vil kunne gi en indikasjon om vi som jobber for rasen har fokuset på de riktige stedene rent helsemessig, eller om vi må jobbe annerledes eller se på andre helseaspekter når vi videre jobber med vår fantastiske rase. Det er viktig at så mange som mulig deltar i denne undersøkelsen, så vi får et godt representativt resultat for rasen. Undersøkelsen er åpen for alle dansk/svenske gårdshunder registrert i NKK og bosatt i Norge (uavengig av medlemskap i raseklubben). 

Svarfrist for undersøkelsen er satt til 17. september 2017.

Helseundersøkelsen finner du her