Forslagsfrist til NKKs rep.skap 2015

Valgkomiteen i NKK ønsker forslag på kandidater fra klubber og medlemmer


 Forslagsfristen både på kandidater til valg og til saker er 15.08.2014

 Forslag til valgene kan gjøres på to måter som vil bli behandlet helt forskjellig:

 1. Sende klubbens forslag på mail til adm@nkk.no Dette vil bli håndtert som et direkte forslag fra klubben hvor klubben ønsker vedkommende kandidat oppført til valgene uavhengig av om dette forslaget til slutt også blir valgkomiteens forslag.

 

Det er særdeles viktig at ALLE kandidater som foreslås direkte til adm@nkk.no både er forespurt og har sagt seg villig til å påta seg det vervet vedkommende er foreslått til. Valgkomiteen og NKKs administrasjon forutsetter at dette er avklart og vil vanligvis ikke sjekke dette!!

 

2. Sende valgkomiteen et tips om en utmerket kandidat på mail til en av oss i komiteen, eller ta en telefon til en av oss. Slike forslag betrakter vi som en nominasjon fra klubben (eller enkeltpersoner) og de vil ikke vises i noen valglister/papirer hvis de ikke blir en del av valgkomiteens forslag. Mange gode kandidater ønsker ikke å stille opp i noen kampvotering osv. men vi i valgkomiteen vil gjerne få anledning til også å vurdere slike! Og vi kan love at slike forslag vil bli behandlet i fortrolighet hvis det er ønskelig. Vi ber om at alle slike nominasjoner også er forespurt, men disse vil bli kontaktet og avklart av oss.

 

NKK er inne i en periode hvor det kreves gode samarbeidsevner fra alle som stiller seg villige til å bli valgt. Det skal gjennomføres store endringer, økonomien er i beste fall  "presset" og hvis NKK i framtiden skal beholde sin posisjon i samfunnet og representere alle former for hundesport på en god måte, stiller dette også store krav og forventninger til våre tillitsvalgte.

 

Det er viktig å huske hvor man kommer fra og hvem man representerer, men både i hovedstyret og i komiteene må man glemme litt av sine egne spesialinteresser og jobbe for fellesskapet.

 

Det som samler oss om NKK og klubbarbeid er HUNDEN. Det som ofte skiller oss er hva hundene benyttes til.

 

Setter vi HUNDEN i sentrum har vi alle muligheter for å lykkes og til å ta noen lange steg fremover. Da vil vi sammen løfte NKK til nye høyder og det er det vi alle trenger i framtiden. Vi trenger et NKK som jobber samlet og som med styrke representerer OSS i alle fora, fra storting til kommunestyrer, evt. i rettsapparatet osv. osv. Hund til nytte og glede, går aldri ut på dato!

 

Vi i valgkomiteen ser med spenning fram mot å få inn masse forslag på gode kandidater til valgene på årets representantskapsmøte.

Fortsatt god sommer!

MVH

NKKs valgkomite

Vidar Grundetjern

leder

 

Valgkomiteens medlemmer:

 

Leder:                  Vidar Grundetjern, mob: 90580844, mail: vidar@rikstoto.no

Medlem:             Einar K. Andreassen, mob: 90689216, mail: einarka@online.no

 

Tilbake