Stor helseundersøkelse på vår rase


Nå går Sunnhetsrådet i gang med en spørreundersøkelse utarbeidet i samarbeid med veterinær Frode Lingaas og NKK. Helseundersøkelsen er en nettbasert anonym spørreundersøkelse. Resultatene av helseundersøkelsen vil kunne gi en indikasjon om vi som jobber for rasen har fokuset på de riktige stedene rent helsemessig, eller om vi må jobbe annerledes eller se på andre helseaspekter når vi videre jobber med vår fantastiske rase. Det er viktig at så mange som mulig deltar i denne undersøkelsen, så vi får et godt representativt resultat, gårdshundeier som oppdrettere, også de som ikke er medlem av raseklubben. Undersøkelsen omfatter norskregistrerte gårdshunder.

Vi oppfordrer også alle oppdrettere til å motivere sine valpekjøpere til å delta i undersøkelsen.

Helseundersøkelsen blir distribuert til klubbens medlemmer per e-post, og publisert på klubbens hjemmeside.

 

Tilbake