Avlsrådet

Avlsrådet 2019-2020:

Avlsrådet oppnevnes av organisasjonens styre og består for inneværende periode av følgende personer:

 

Leder:          Astrid Elin Halse

                    Tlf. 911 78 414.

                    e-post: as-hals@online.no 

Medlem:      Ramona Tatijana Lorieri-Skog, Rogaland

                    e-post: 

Medlem:      Camilla Baksetersveen Horvei, Akershus

                    e-post: mail@lillelo.com

Medlem:      Kristine Løkka Hauerberg, Akershus

                    e-post: kristine.lokka@live.no

Medlem:      Anne Grete Buen

                    e-post: 

 

 

Avlsrådets oppgaver og funksjoner:

- Kartlegge og føre statistikk over helse og sykdommer hos rasen

 - Utforme og oppdatere RAS (rasespesifikk avlsstrategi)

- Holde/arrangere oppdretterseminar og oppdrettermøte for klubben

- Gi råd og informasjon rundt avl

 

Rapport fra helse- og adferdsundersøkelse hos dansk/svensk gårdshund 2017