Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund i Norge

alt-txt for bilde

Raseklubb for Dansk/svensk gårdshund i Norge ble stiftet den 17. januar 2004 

Raseklubb for Dansk/svensk gårdshund (RDSG) er en offisiell raseklubb tilsluttet Norsk Kennel Klubb. RDSG velger eget styre, som har løpende ansvar for klubbens organisatoriske og økonomiske virke. Styret og årsmøtet velger raseklubbens tillitsvalgte, og nedenforstående oversikt viser kontaktinformasjon til disse: 


Styrets sammensetning 2019/2020:

Leder:                

Bjørg Henriksen, Akershus.

Tlf: 991 51 347. E-post: endenp@online.no

Nestleder    

Marit Hanstad Autrey, Oppland.

Tlf: 957 57 305. E-post: marit_hanstad_autrey@outlook.com

Sekretær:          

Anne G. Ulekleiv, Akershus.

Tlf: 980 27 179             . E-post: anne.ulekleiv@gmail.com

Styremedlem:          

Preben Lund, Akershus

Tlf: 414 30 269. E-post: prebenlund.nar@gmail.com

Styremedlem:      

Wenche Sandbæk, Hedmark

Tlf: 976 45 190. E-post: steinoghageanlegg@bbnett.no

Varamedlem:     

Elinor Gran, Akershus

Tlf: 926 94 179 E-post: elinorgran@hotmail.com

___________________________

Kasserer:

Elisabeth Torvund, Akershus, 

Tlf: 928 45 283. E-post: et@eniro.com  

Revisor:              

Helene Ellingsen, Rogaland.  

Valgkomiteen består av: 

Leder:            

Grete Gade

E-post: grete.gade@lyse.net

Medlem:

Vanja Karterud

E-post: vakartrud@gmail.com

Medlem: 

Lykke Bech Daugaard

E-post: lykkebe@gmail.com

Redaktører:

Medlemsbladet Gårdshunden:

Anne G. Ulekleiv, anne.ulekleiv@gmail.com
 

Webansvarlig:

Anne G. Ulekleiv 

Facebookansvarlig:

Marit H. Autrey

Avlsrådet 2019-2020:

Avlsrådet oppnevnes av organisasjonens styre og består for inneværende periode av følgende personer:

Leder:          Ramona Tatijana Lorieri-Skog, Rogaland

                    e-post: gaardshund@live.com 

Medlem:       Astrid Elin Halse

                     e-post: as-hals@online.no 

Medlem:      Camilla Baksetersveen Horvei, Akershus

                    e-post: mail@lillelo.com

Medlem:      Kristine Løkka Hauerberg, Akershus

                    e-post: kristine.lokka@live.no

Medlem:      Anne Grete Buen

                    e-post: anne.grete.e.buen@gmail.com

Avlsrådets oppgaver og funksjoner:

- Kartlegge og føre statistikk over helse og sykdommer hos rasen

 - Utforme og oppdatere RAS (rasespesifikk avlsstrategi)

- Holde/arrangere oppdretterseminar og oppdrettermøte for klubben

- Gi råd og informasjon rundt avl

- Generelle henvendelser vedrørende avl og oppdrett

Distriktsrepresentanter:

Distriktrepresentantene er organisasjonens ressurspersoner i sine respektive fyker. Representantene skal stimulere til aktiviteter, samlinger, gi råd og følge opp medlemmene rundt omkring i vårt langstrakte land. 

 

Agderfylkene:        

Kristian Støle, e-post: post@villmarkstua

Hedmark:                

Katrine Lund-Vang, e-post: k_lundvang@hotmail.com

Facebookgruppe for Hedmark: https://www.facebook.com/groups/594015360711877/

Møre og Romsdal: 
 
Facebookgruppe for Møre og Romsdal: www.facebook.com/groups/797231170296387/
 
Oslo/Akershus:       
 
Anette M. Gjerding og Christian Fredrik Ekeren, e-post: anette.gjerding@gmail.com
                                

 

Oppland:                

Hildegunn Brøste, e-post: Hildegunn.Witzoe.Broste@oppland.org

Lene Birgit Berg, e-post: lenebirgit@yahoo.no

 

Rogaland:              

Helene A. Ellingsen, e-post: dansk_svensk_gaardshund@hotmail.com

 

Sogn og Fjordane:

Tatiana Haugland, e-post: a-hhaugl@online.no

Facebookgruppe for Sogn og Fjordane: www.facebook.com/groups/185884344899557/

 

Trøndelag:              

Sissel og Ole Morten Øyås, e-post: sisseloyas@yahoo.no eller oleoyas@gmail.com

Troms og

Finnmark:              

Anette Kristiansen, e-post: ane-kris@online.no

Facbookgruppe for Troms og Finmark: www.facebook.com/groups/352207894892481/

Telemark:                 

Anne Irene Holte, e-post: anneholte@hotmail.com

Facebookgruppe for Telemark: https://www.facebook.com/groups/202611326595855/?fref=ts

 

Vestfold:                     

Tonje Holm Aaskjær, e-post: Tonjhol2@online.no 

Østfold:                        

Nina Garnaas, e-post: ngarnaas@gmail.com

Ønske om å være med på mailingliste, send e-post

Facebookgruppe: www.facebook.com/groups/159559780808669/