Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund i Norge

alt-txt for bilde

Raseklubb for Dansk/svensk gårdshund i Norge ble stiftet den 17. januar 2004 

Raseklubb for Dansk/svensk gårdshund (RDSG) er en offisiell raseklubb tilsluttet Norsk Kennel Klubb. RDSG velger eget styre, som har løpende ansvar for klubbens organisatoriske og økonomiske virke. Styret og årsmøtet velger raseklubbens tillitsvalgte, og nedenforstående oversikt viser kontaktinformasjon til disse: 


Styrets sammensetning 2018/2019:

 

Leder:                

Bjørg Henriksen, Akershus.

Tlf: 991 51 347. E-post: endenp@online.no

 

Nestleder    

Marit Hanstad Autrey, Oppland.

Tlf: 957 57 305. E-post: marit_hanstad_autrey@outlook.com

 

Sekretær:          

Anne G. Ulekleiv, Akershus.

Tlf: 980 27 179 61. E-post: anne.ulekleiv@gmail.com

 

Styremedlem:          

Preben Lund, Akershus

Tlf: 414 30 269. E-post: prebenlund.nar@gmail.com

 

Styremedlem:    

Stine Andresen Halvorsrud, Akershus.

                     E-post: stine_89_andresen@hotmail.com

 

Varamedlem:      

Wenche Sandbæk, Hedmark

 E-post: steinoghageanlegg@bbnett.no

 

Varamedlem:     

Tonje H. Aasekjær, Vestfold

Tlf: 913 76 186. E-post: tonjhol2@online.no

 

___________________________

 

Kasserer:

Elisabeth Torvund, Akershus, 

Tlf: 928 45 283. E-post: et@eniro.com  

 

Revisor:              

Helene Ellingsen, Rogaland.  

 

Medlemsansv./nye medlemmer:

Thomas Moe Kristiansen

Tlf: 991 61 5555, e-post; moekrist@gmail.com

 

Valgkomiteen består av: 

Leder:               

Lykke Bech Daugaard

e-post: lykkebe@gmail.com

 

Medlem:

Nina Garnaas

e-post: ngarnaas@gmail.com

 

Medlem: 

Ole Morten Øyås, 

e-post: oleoyas@gmail.com

 

Varamedlem: 

Thomas Moe Kristiansen

e-post; moekrist@gmail.com

 

Redaktører:

Medlemsbladet Gårdshunden:

Anne G. Ulekleiv, anne.ulekleiv@gmail.com

Webansvarlig:

Anne G. Ulekleiv 

 

Facebookansvarlig:

Marit H. Autrey

 

 

Avlsrådet 2018-2019:

Avlsrådet oppnevnes av organisasjonens styre og består for inneværende periode av følgende personer:

 

Leder:          Astrid Elin Halse

                    Tlf. 911 78 414.

                    e-post: as-hals@online.no 

Medlem:      Ramona Tatijana Lorieri-Skog, Rogaland

                    e-post: gaardshund@live.com

Medlem:      Camilla Baksetersveen Horvei, Akershus

                    e-post: mail@lillelo.com

Medlem:      Kristine Løkka Hauerberg, Akershus

                    e-post: kristine.lokka@live.no

Medlem:      Anne Grete Buen

                    e-post: 

 

 

Avlsrådets oppgaver og funksjoner:

- Kartlegge og føre statistikk over helse og sykdommer hos rasen

 - Utforme og oppdatere RAS (rasespesifikk avlsstrategi)

- Holde/arrangere oppdretterseminar og oppdrettermøte for klubben

- Gi råd og informasjon rundt avl

- Generelle henvendelser vedrørende avl og oppdrett

 

 

Distriktsrepresentanter:

Distriktrepresentantene er organisasjonens ressurspersoner i sine respektive fyker. Representantene skal stimulere til aktiviteter, samlinger, gi råd og følge opp medlemmene rundt omkring i vårt langstrakte land. 

 

Agderfylkene:        

Kristian Støle, e-post: post@villmarkstua


Hedmark:                

Katrine Lund-Vang, e-post: k_lundvang@hotmail.com

Facebookgruppe for Hedmark: https://www.facebook.com/groups/594015360711877/

 


Møre og Romsdal: 
 

Facebookgruppe for Møre og Romsdal: www.facebook.com/groups/797231170296387/
 

Oslo/Akershus:       
 
Anette M. Gjerding og Christian Fredrik Ekeren, e-post: anette.gjerding@gmail.com
                                

 

Oppland:                

Hildegunn Brøste, e-post: Hildegunn.Witzoe.Broste@oppland.org

Lene Birgit Berg, e-post: lenebirgit@yahoo.no

 

Rogaland:              

Helene A. Ellingsen, e-post: dansk_svensk_gaardshund@hotmail.com

 

Sogn og Fjordane:

Tatiana Haugland, e-post: a-hhaugl@online.no

Facebookgruppe for Sogn og Fjordane: www.facebook.com/groups/185884344899557/

 

Trøndelag:              

Sissel og Ole Morten Øyås, e-post: sisseloyas@yahoo.no eller oleoyas@gmail.com

 

Troms og

Finnmark:              

Anette Kristiansen, e-post: ane-kris@online.no

Facbookgruppe for Troms og Finmark: www.facebook.com/groups/352207894892481/

 

Telemark:                 

Anne Irene Holte, e-post: anneholte@hotmail.com

Facebookgruppe for Telemark: https://www.facebook.com/groups/202611326595855/?fref=ts

 

Vestfold:                     

Tonje Holm Aaskjær, e-post: Tonjhol2@online.no 

Østfold:                        

Nina Garnaas, e-post: ngarnaas@gmail.com

Ønske om å være med på mailingliste, send e-post

Facebookgruppe: www.facebook.com/groups/159559780808669/