Vi har en fantastisk rase!

Gårdshunden er en frisk, sunn og god rase med få helseproblemer. To sykdommer som blant hundeeiere bekymrer er:

Hofteleddsdysplasi, her forkortet til HD og Leg Perthes ( nedbrytning av benvev i lårbenet ). Det er tilfeller av HD innenfor rasen, og dette finnes det et register på hos Norsk Kennel Klub. Når det gjelder Leg Perthes er det foreløpig ingen innrapporterte tilfeller i Norge.

Ønsker du å lese om HD, finner du et skriv av Astrid Indrebø som er veterinærkonsulent

i Norsk Kennel Klubb ved å trykke på linken.