Retningslinjer for avl/oppdrett

 Følgende retningslinjer gjelder for avl/oppdrett:

  • Begge avlsdyr må være HD-fri (A eller B)
  • Begge avlsdyrene skal være stilt på minst èn offisiell utstilling, eller på raseklubbens rasespesial. Begge avlsdyr må minst ha 2. premie.
  • Tispen bør ha fylt 2 år før parring.
  • Klubbens anbefalte avkom pr. avlshannhund er 35 stk. 
  • Oppdretter må innestå for at kullets foreldre er friske og sunne.
  • Oppdretter plikter å gjøre kjøperen oppmerksom på feil og mangler ved valpen.(jfr. NKK’s retningslinjer).
  • Alle valper skal ha gjennomgått ormekur og leveres med veterinærattest, og NKK’s kjøpekontrakt.
  • Valpene skal ikke leveres før etter åtte ukers alder.
  • Oppdretteren må sende inn rapportskjema om alle sine kull til sunnhetsrådet.
  • Oppdrettere forplikter seg til å følge NKKs retnngslinjer for avl og oppdrett. 

 

 Selv når ovenstående regler er fulgt, er ansvaret for kvaliteten på hver enkelt valp helt og holdent oppdretterens.